سيمرغ
(سیاسی فرهنگی اجتماعی)
کلاغ و طوطی هر دو زشت آفریده شده اند
طوطی اعتراض کرد و زیبا شد اما کلاغ راضی بود به رضای خدا
امروز طوطی در قفس است و کلاغ آزاد
پشت هر حادثه ای حکمتی است که شاید هرگز متوجه آن نشوی
هیچ گاه به خدا نگو چرا
[ شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 1:56 ] [ سبحان ] [ ]
درباره وبلاگ

این وبلاگ با همكاری تنی چند از افسران جوان جبهه جنگ نرم در جهت حمایت از آرمان های امام خمینی و نایب بر حقش امام خامنه ای ایجاد شده است و به حول و قوی الهی فعالیت خود را در این راستا ادامه می دهد.